Page 5 - Tarih Çevresi Dergisi
P. 5

tarih çevresi

   "ORTAÇAĞ TÜRK VE İSLAM DÜNYASINDA
  KERVANSARAYLARIN (HANLAR-RİBATLAR)"

             FONKSİYONLARI

                Doç. Dr. Selami SONMEZ

ÖZET
Kervansarayların fonksiyonları arasında; askeri, iktisadi, güvenlik, sosyal dayanışma, din eğitimi, mis-
afirhane, istihbarat, mimari, şehirleşme…. sayılabilir. Yukarıdaki fonksiyonlarıyla Türklerin Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu ve Maveraünnehir coğrafyasında bir “kervansaraylar medeniyeti”
kurdukları söylenebilir.
	
Günümüz dünyasında işlevleri kervansarayların fonksiyonlarıyla örtüşen herhangi bir kurum yoktur.
ABSTRACT
Kervansaray served for he following purposes: military, economical, security, intelligence, architec-
tural, urbanization, social cooperation, religious education, and guesthouse. It can be said that Turks
created a “ kervansaray civilization” in the region starting from Anatolia to Maveraünnehir in the
Seljuks and Otoman periods.
	
In today’s world, there are no institutions whose functions match with the functions of kervansaray.

                       7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10