Page 4 - Tarih Çevresi Dergisi
P. 4

tarih çevresi

               ÖZGEÇMİŞ

                Doç. Dr. Selami SONMEZ*

   06/04/1955 Tarihinde Bursa'nın Keles Kasabas'nın Avdan köyunde dogdu. Aynı köyde ilkokulu ,
Bursa merkezde Ortaokulu ve Liseyi bitirdi. 1976-1980 yılları arasında Erzurum Atatiirk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde yüksek tahsilini tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi'nde
master, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Tarihi alanında doktora
programlarını bitirdi . 1985 yilmdan itibaren Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazim Karabekir Egit-
im Fakültesi Eğitim Bilimleri Bolümünde Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim dalında Ogre-
tim Üyeligi görevini sürdürdü. 24.09.2021 tarihinde Kars Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'ne geçti. Halen bu görevini sürdürmektedir.

* Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi.

                        6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9